מדור לדור

Grade: 5A

Teacher: Omry Atar

Project: Midor L’dor

Agulnik, Evan
Balinsky, Dahlia
Bretholz, Lillian
Cohen, Théo
Dabbah, Jake
Elfassy, Alexandre
Fox, Maya
Goodman, Orly Anne
Heisler, Matthew
Kaminsky, Lily
Levy, Ethan Yossef
Mizrahi, Michael Haim
Peres, Aliza
Rapp, Jade Maya
Rosenblum, Lila
Salis, Stephanie
Shragie, Lior
Stern, Barnabas Daniel
Vardi, Yonny
Zukor, Ayala
Zur, Eithan